Wyniki konkursu Project Master 2017

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Project Master 2017 za przesłane zgłoszenia. Kapituła Konkursu po długich naradach zdecydowała, że zwycięzcami konkursu zostali:

– w kategorii najlepsza praca magisterska – zwyciężyła Pani Justyna Wojsz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł pracy „Dobre praktyki w zarządzaniu projektami informatycznymi”, promotor Pan Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała;

– w kategorii najlepsza praca podyplomowa – zwyciężyła Pani Paula Jeżak-Gorczyca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  tytuł pracy „Koncepcja systemu zarządzania projektami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”, promotor Pan dr hab. Paweł Wyrozębski;

– w kategorii najlepsza praca doktorska – zwyciężyła Pani Dorota Skowron z Politechniki Wrocławskiej,  tytuł pracy „Metoda harmonogramowania projektów badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, oparta na koncepcji adaptacyjnego zarządzania projektami”, promotor Pani Prof. Dorota Kuchta.

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła następujące osoby:

– w kategorii prace podyplomowe – Panią Natalię Kubicę za pracę  „Planowanie przebiegu projektu deweloperskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości rezultatu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana dr Emila Bukłahy;

– w kategorii prace podyplomowe – Pana  Grzegorza Strzeleckiego za pracę  „Odnowa parku wagonów towarowych w firmie X – wybrane zagadnienia fazy definiowania i planowania struktury projektu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Michała Trockiego;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Darię Brzezińską za pracę  „Zastosowanie metodyki Scrum w zakresie zarządzania projektem sklepu internetowego” – Uniwersytetu Gdańskiego, praca napisana pod kierunkiem Pani dr Anny Lenart;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Maję Jaracz za pracę  „Planowanie przebiegu projektu produkcyjno-usługowego zgodnie z metodą łańcucha krytycznego” – Politechnika Opolska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Katarzyny Marek-Kołodziej;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Joannę Staciwę za pracę  „Proces planowania projektów badawczych” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Agaty Klaus-Rosińskiej.

Nagrody dla najlepszy prac zostaną wręczone podczas Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się 15 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Szanowni Państwo,
z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem Project Master i liczne zgłoszenia, wyniki konkursu poznamy 6 listopada br. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej www.projectmaster.ipma.pl.
Za zaistniałe opóźnienie serdecznie przepraszamy.

Patronat honorowy Prezesa UKE

Z przyjemnością informujemy, że XII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master” została objęta honorowym patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

logo UKE

Patronat honorowy MNiSW

Z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl) objęło honorowym patronatem XII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master”.

logo MNiSW

Zdjęcia z Seminarium PM-Edukacja

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Seminarium PM-Edukacja za obecność. Mamy nadzieję, że spotkamy się już za rok. A tymczasem zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia, które zostały zamieszczone pod poniższym linkiem:
https://www.dropbox.com/sh/askp2gdvfqwk5pn/AADXuEa3dRuUW9D5pFV9cvFPa?dl=0