Organizatorzy

tło2

Konkurs Project Master organizowany jest przez

International Project Management Association Polska

we współpracy z

Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

International Project Management Association Polska (IPMA Polska) należy do federacji stowarzyszeń narodowych, międzynarodowej organizacji non-profit, International Project Management Association (IPMA) od 1999 roku. IPMA powstała w 1965 roku, obecnie zrzesza ponad 120 000 członków skupionych w 57 stowarzyszeniach członkowskich na całym świecie.

Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym project management, wspieranie organizacji, ludzi w zdobywaniu wiedzy o zarządzaniu projektami oraz organizacji i podmiotów wdrażających projekty, jak również wdrażających projektowe zarządzanie organizacją.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (WZiEU US) jest kontynuatorem tradycji powstałej w 1946 roku w Akademii Handlowej oraz późniejszego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej, a od 1985 roku – z chwilą powstania – stanowi integralną część Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydział jest obecnie jednostką prowadzącą studia I, II i III stopnia, a także posiada pełne prawa w zakresie nadawania stopni i tytułów naukowych.

Misją WZiEU US jest:

Być wiodącym ośrodkiem naukowej i twórczej myśli ekonomicznej oraz kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki regionu, państwa i Europy.

Dbać o rozwój gospodarczy i intelektualny społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru usług.

Być organizacją przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom, otwartą na współpracę z otoczeniem.