Kapituła Konkursu

KAPITUŁA KONKURSU „PROJECT MASTER”, edycja 2018

  1. Prof. zw. dr hab. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  2. Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
  3. Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik (Politechnika Śląska)
  4. Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  5. Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski)
  6. Prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska)
  7. Prof. UG dr hab. Agnieszka Szpitter (Uniwersytet Gdański)
  8. Prof. US dr hab. Wojciech Downar (Uniwersytet Szczeciński)
  9. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska)
  10. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  11. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  12. Dr inż. Bogumił Dałkowski (Politechnika Wrocławska)
  13. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020)
  14. Andrzej Diakun (Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elektrotim S.A.)
  15. Marcin Cichy (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
  16. Prof. w Pol. Sl. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska)
  17. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński)