Kapituła Konkursu

KAPITUŁA KONKURSU „PROJECT MASTER”, edycja 2018

 1. Prof. zw. dr hab. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 2. Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
 3. Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik (Politechnika Śląska)
 4. Prof. zw. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 5. Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski)
 6. Prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska)
 7. Prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak (Politechnika Warszawska)
 8. Prof. UG dr hab. Agnieszka Szpitter (Uniwersytet Gdański)
 9. Prof. US dr hab. Wojciech Downar (Uniwersytet Szczeciński)
 10. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska)
 11. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 12. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 13. Prof. w Pol. Sl. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska)
 14. Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska)
 15. Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz (AGH w Krakowie)
 16. Prof. AGH dr hab. Monika Łada (AGH w Krakowie)
 17. Dr inż. Bogumił Dałkowski (Politechnika Wrocławska)
 18. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR HORYZONT 2020)
 19. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński)
 20. Marcin Cichy (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
 21. Andrzej Diakun (Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Elektrotim S.A.)
 22. Tomasz Leśniowski (Prezes IPMA Polska)