Historia

Konkurs Project Master organizowany jest od 2002 roku przez Stowarzyszenie Project Management Polska, obecnie funkcjonujące pod nazwą International Project Management Association Polska. Rokrocznie konkurs zyskuje na popularności, skupiając uwagę coraz szerszego grona odbiorców.

W październiku 2016 roku rozstrzygnięta została jedenasta już edycja konkursu Project Master. Kapituła Konkursu w skład której weszli: prof. dr hab. Michał Trocki, prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, prof. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Adam Stabryła, prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. UG dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. US dr hab. Wojciech Downar, prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus, dr inż. Bogumił Dałkowski, dr inż. Zygmunt Krasiński, Andrzej Diakun, dr hab. inż. Seweryn Spałek, dr Joanna Rzempała, po długich naradach, spośród wszystkich nadesłanych prac, wyłoniła najlepszą pracę magisterską oraz najlepszą pracę podyplomową z dziedziny zarządzania projektami.

Tytuły Project Master 2016 zdobyli:

W kategorii na najlepszą pracę magisterską: Pani Magdalena Mijał, autorka pracy „Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Praca napisana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem promotora Pana Prof. UEK dr. hab. Pawła Cabała.

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową: Pani Barbara Bielecka, autorka pracy „Problemy w zarządzaniu projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X”. Praca napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana dr. Emila Bukłaha.

W kategorii na najlepszą pracę doktorską: Pan Tadeusz Węsierski, autor pracy „Model zarządzania adaptacyjnego projektem infrastrukturalnym”. Praca napisana w Politechnice Gdańskiej, pod kierunkiem promotora Pana Prof. PG dr. hab. inż. Marka Wirkusa.

zdj1

Pani Magdalena Mijał – Project Master 2016, prezentuje założenia swojej pracy magisterskiej podczas PM Edukacji 2016

zdj2

Pani Tadeusz Węsierski – Project Master 2016, prezentuje założenia swojej pracy doktorskiej podczas PM Edukacji 2016

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła dwie osoby:

– w kategorii prace podyplomowe – Pana  Przemysława Chimczak za pracę  „Zarządzanie sobą w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka,

– w kategorii prace magisterskie – Panią Izabele Graczyk za pracę  „Formy organizacji projektowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pana dr inż. Roberta Kamińskiego.

Nagrody dla najlepszy prac zostaną wręczone podczas Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się 16 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.