Historia

Konkurs Project Master organizowany jest od 2002 roku przez Stowarzyszenie Project Management Polska, obecnie funkcjonujące pod nazwą International Project Management Association Polska. Rokrocznie konkurs zyskuje na popularności, skupiając uwagę coraz szerszego grona odbiorców.

W październiku 2017 roku rozstrzygnięta została dwunasta już edycja konkursu Project Master. Kapituła Konkursu w skład której weszli: prof. zw. dr hab. Michał Trocki, prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, prof. dr hab. Adam Stabryła, prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. UG dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. US dr hab. Wojciech Downar, prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski, prof. UEK dr hab. Paweł Cabała, dr inż. Bogumił Dałkowski, dr inż. Zygmunt Krasiński, Andrzej Diakun, Marcin Cichy, prof. w Pol. Sl. dr hab. inż. Seweryn Spałek, dr Joanna Rzempała, po długich naradach, spośród wszystkich nadesłanych prac, wyłoniła najlepszą pracę magisterską, najlepszą pracę podyplomową oraz najlepszą pracę doktorską z dziedziny zarządzania projektami.

Tytuły Project Master 2017 zdobyli:

W kategorii na najlepszą pracę magisterską: Pani Justyna Wojsz, autorka pracy „Dobre praktyki w zarządzaniu projektami informatycznymi”. Praca napisana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pod kierunkiem promotora Pana Prof. UEK dr hab. Pawła Cabały;

W kategorii na najlepszą pracę podyplomową: Pani Paula Jeżak-Gorczyca, autorka pracy „Koncepcja systemu zarządzania projektami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”. Praca napisana w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod kierunkiem promotora Pana dr hab. Pawła Wyrozębskiego;

W kategorii na najlepszą pracę doktorską: Pani Dorota Skowron, autorka pracy „Metoda harmonogramowania projektów badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, oparta na koncepcji adaptacyjnego zarządzania projektami”. Praca napisana w Politechnice Wrocławskiej, pod kierunkiem promotora Pani Prof. Doroty Kuchty.

konferencja-312Pani Justyna Wojsz – Project Master 2017, prezentuje założenia swojej pracy magisterskiej podczas PM Edukacji 2017

konferencja-295Pan Prof. zw. dr hab. Michał Trocki, Pani Paula Jeżak-Gorczyca, Pani dr Joanna Rzempała – Project Master 2017, wręczenie nagrody dla najlepszej pracy podyplomowej podczas PM Edukacji 2017

konferencja-329Pani Dorota Skowron – Project Master 2017, prezentuje założenia swojej pracy doktorskiej podczas PM Edukacji 2017

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła następujące osoby:

– w kategorii prace podyplomowe – Panią Natalię Kubicę za pracę  „Planowanie przebiegu projektu deweloperskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości rezultatu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana dr Emila Bukłahy;

– w kategorii prace podyplomowe – Pana  Grzegorza Strzeleckiego za pracę  „Odnowa parku wagonów towarowych w firmie X – wybrane zagadnienia fazy definiowania i planowania struktury projektu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Michała Trockiego;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Darię Brzezińską za pracę  „Zastosowanie metodyki Scrum w zakresie zarządzania projektem sklepu internetowego” – Uniwersytetu Gdańskiego, praca napisana pod kierunkiem Pani dr Anny Lenart;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Maję Jaracz za pracę  „Planowanie przebiegu projektu produkcyjno-usługowego zgodnie z metodą łańcucha krytycznego” – Politechnika Opolska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Katarzyny Marek-Kołodziej;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Joannę Staciwę za pracę  „Proces planowania projektów badawczych” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Agaty Klaus-Rosińskiej.

Nagrody dla najlepszy prac zostały wręczone podczas Seminarium PM Edukacja, które odbyło się 15 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.