Seminarium PM Edukacja

Termin: 6 listopada 2019
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, budynek C, aleja Niepodległości 128
Prowadzenie seminarium – dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

09:30 – 10:00 ANTRESOLA
Rejestracja, Networking – serwis kawowy

10:00–10:20 AULA I 
Powitanie: prof. Piotr Wachowiak – Prorektor SGH w Warszawie, prof. Michał Trocki – Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master, dr Joanna Rzempała – Członek Zarządu IPMA PL
Wręczenie Certyfikatów akredytowanym uczelniom i Certyfikatów IPMA Student

10:20 – 10:50 AULA I
Panel dyskusyjny –  Dr hab. inż. Seweryn Spałek, Prof. Pol.Śl.
Czy to pokoleniowy zawrót głowy? Wyzwania kierowników projektów w dobie transformacji cyfrowej.

10:50 – 11:35 AULA I
Projekty edukacyjne – prezentacje przedstawicieli środowiska akademickiego:
– Projekty studenckie – praktyczne sposoby kształcenia studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dr hab. Sławomir Wawak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania.
„Indywidualne Programy Studiów realizowane w formie Project Based Learning”, dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. Pol.Śl., Politechnika Śląska, Wydział Zarządzania,
Nowe kierunki studiów w zakresie zarządzania projektami! Dobre praktyki realizacji kierunku studiów magisterskich „Zarządzanie projektami”,  dr hab. Paweł Wyrozębski prof. SGH

11:35 – 11:55 ANTRESOLA
Przerwa kawowa

11:55 – 12:25 AULA I
Projekty międzynarodowe:
International Cooperation in the Framework of the New  IPMA Registration System – Prof. Vladimir Obradović, IPMA Reg Project Manager

Od Horyzontu 2020  do Horyzontu Europa – wyzwania i szanse na rozwój naukowy ! Nowe zasady współpracy międzynarodowej w projektach  – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej dr Zygmunt Krasiński, Renata Rycerz, Ekspert i Doradca Dyr. KPK Pr.Bad.UE

12:25 – 12:45    AULA I
Działalność Studenckich Kół Naukowych

Koło naukowe Enactus SGH – aktywność i sukcesy!
Koło naukowe SKN Enactus UEP – Projekt społeczno-ekonomiczny – WaterFilter

12:45 – 13:00 AULA I 
Rozdanie nagród w konkursie Project Master 2019

13:00 – 13:40 AULA I
Prezentacja najlepszych prac w konkursie Project Master –  we wszystkich kategoriach

13:40 – 13:50 AULA I
Certyfikacja IPMA-Student edycja 2.0, dr Joanna Rzempała, Uniwersytet Szczeciński

13:50 – 14:00 AULA I
Podsumowanie spotkania

14:00 – 14:30 ANTRESOLA
Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30    WARSZTATY
1. Lego Scrum – Robert Banaś i Grzegorz Brzozowski (SKN ASAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
2. Możliwość wykorzystania portalu IPMA-Student w dydaktyce, dr inż. Bogumił Dałkowski
3. Konsultacje z zespołem IPMA-Student / AULA I

16:30 – 17:00 AULA I
Spotkanie koordynatorów IPMA-Student i trenerów akredytowanych uczelni z zespołem IPMA-Student

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI:
https://docs.google.com/forms/d/1oAxUgUyFHkfGhZQW2YeO_t6hcQ_RK2_CxvNHBR–kKU/viewform?edit_requested=true