Komitet Organizacyjny Konkursu

Dr Joanna Rzempała (koordynator) – Uniwersytet Szczeciński

Dr Hanna Soroka-Potrzebna (zastępca koordynatora) – Uniwersytet Szczeciński

Dr inż. Bogumił Dałkowski – Politechnika Wrocławska

Dr hab. Emil Bukłaha – Szkoła Główna Handlowa

Aleksandra Skowronek – IPMA Polska