Zgłoś się! (Regulamin konkursu)

W terminie od 1 czerwca 2018 r. do 7 października 2018 r. zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do konkursu, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 1. Przesłanie w formacie papierowym:
  1. wypełnionego i podpisanego przez autora pracy oryginału „Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 2 w przypadku pracy licencjackiej, Załącznik nr 3 w przypadku pracy magisterskiej, Załącznik nr 4 w przypadku pracy podyplomowej lub Załącznik nr 5 w przypadku pracy doktorskiej) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu,
  2. oryginału dokumentu wystawionego przez Wydział, który potwierdza że praca została obroniona (Załącznik nr 6).
 2. Dokumenty w formacie papierowym należy przesłać na adres: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin z dopiskiem „Joanna Rzempała, Project Master 2018” w terminie do 7 października 2018 (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Przesłanie w formacie elektronicznym (RTF, PDF) w terminie do 7 października 2018 na adres projectmaster@ipma.pl:
  1. skanu wypełnionego i podpisanego przez autora pracy oryginału „Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 2, nr 3, nr 4 lub nr 5) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu,
  2. skanu dokumentu wystawionego przez Wydział, potwierdzającego że praca została obroniona (Załącznik nr 6),
  3. pracy licencjackiej, magisterskiej, podyplomowej lub doktorskiej zgłaszanej na Konkurs,
  4. streszczenia pracy (1 str. A4) w formacie elektronicznym,
  5. CV autora pracy w formacie elektronicznym (PDF),
  6. recenzji promotora pracy licencjackiej, magisterskiej, podyplomowej lub doktorskiej oraz – fakultatywnie – recenzenta.

Wymagane jest przesłanie zgłoszenia do konkursu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

REGULAMIN KONKURSU: Regulamin konkursu Project Master

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Załącznik 1 Harmonogram konkursu

Załącznik 2 Formularz praca licencjacka

Załącznik 3 Formularz praca magisterska

Załącznik 4 Formularz praca podyplomowa

Załącznik 5 Formularz praca doktorska     

Załącznik 6 Zaświadczenie o obronie pracy