Zgłoś się! (Regulamin konkursu)

W terminie od 1 czerwca 2017 r. do 7 października 2017 r. zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do konkursu, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

 1. Przesłanie w formacie papierowym:
  1. wypełnionego i podpisanego przez autora pracy oryginału „Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 2 w przypadku pracy magisterskiej, Załącznik nr 3 w przypadku pracy podyplomowej lub Załącznik 4 w przypadku pracy doktorskiej) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu,
  2. oryginału dokumentu wystawionego przez Wydział, który potwierdza że praca została obroniona.
 2. Dokumenty w formacie papierowym należy przesłać na adres: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin z dopiskiem „Joanna Rzempała, Project Master 2017” w terminie do 7 października 2017 (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Przesłanie w formacie elektronicznym (RTF, PDF) w terminie do 7 października 2017 na adres projectmaster@ipma.pl:
  1. skanu wypełnionego i podpisanego przez autora pracy oryginału „Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1, nr 2 lub nr 3) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu,
  2. skanu dokumentu wystawionego przez Wydział, potwierdzającego że praca została obroniona,
  3. pracy magisterskiej, podyplomowej lub doktorskiej zgłaszanej na Konkurs,
  4. streszczenia pracy (1 str. A4) w formacie elektronicznym,
  5. CV autora pracy w formacie elektronicznym (PDF),
  6. recenzji promotora pracy magisterskiej, podyplomowej lub doktorskiej oraz – fakultatywnie – recenzenta.

Wymagane jest przesłanie zgłoszenia do konkursu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

REGULAMIN KONKURSU: Regulamin_Project_Master_2017

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:

Załącznik 1;

Załącznik 2;

Załącznik 3;

Załącznik 4.