Wyniki konkursu Project Master 2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Project Master 2016 za przesłane zgłoszenia. Kapituła Konkursu po długich naradach zdecydowała, że zwycięzcami konkursu zostali:

– w kategorii najlepsza praca magisterska – zwyciężyła Pani Magdalena Mijał z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł pracy „Zarządzanie projektami w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, promotor Pan Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała;

– w kategorii najlepsza praca podyplomowa – zwyciężyła Pani Barbara Bielecka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  tytuł pracy „Problemy w zarządzaniu projektami w branży HVAC na przykładzie przedsiębiorstwa X”, promotor Pan dr Emil Bukłaha;

– w kategorii najlepsza praca doktorska – zwyciężył Pan Tadeusz Węsierski z Politechniki Gdańskiej,  tytuł pracy „Model zarządzania adaptacyjnego projektem infrastrukturalnym”, promotor Pan Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus.

Ponadto Kapituła Konkursu nominowała dwie osoby:

– w kategorii prace podyplomowe – Pana  Przemysława Chimczak za pracę  „Zarządzanie sobą w czasie, analiza metodyk i wnioski z badań” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka,

– w kategorii prace magisterskie – Panią Izabele Graczyk za pracę  „Formy organizacji projektowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pana dr inż. Roberta Kamińskiego.

Nagrody dla najlepszy prac zostaną wręczone podczas Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się 16 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.