XIV edycja konkursu Project Master już trwa!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy już XIV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master”.
 
Jednocześnie zachęcamy dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. obronili pracę dyplomową lub doktorską z dziedziny zarządzania projektami, do przesyłania swoich zgłoszeń na konkurs.

Patronat honorowy MNiSW, UKE oraz KPK PB UE

Z przyjemnością informujemy, iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl), Urząd Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl) oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (www.kpk.gov.pl) objęli honorowym patronatem XIV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master”.

logo MNiSWlogo UKEA1A-wersja-podstawowa-PL

Wyniki konkursu Project Master 2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Project Master 2018 za przesłane zgłoszenia. Kapituła Konkursu po długich naradach zdecydowała, że zwycięzcami konkursu zostali:

– w kategorii najlepsza praca licencjacka – zwyciężył Pan Mateusz Szymborski  z Politechniki Warszawskiej, tytuł pracy „Wspomaganie planowania i harmonogramowania projektów narzędziami ICT w przedsiębiorstwach projektowych”, promotor Pan dr hab. inż.  Eryk Głodziński;

– w kategorii najlepsza praca magisterska – zwyciężyła Pani Joanna Krzyszowska  ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł pracy „Kontrakty w zarządzaniu projektami”, promotor Pan dr Mateusz Juchniewicz;

– w kategorii najlepsza praca podyplomowa – zwyciężył Pan Krzysztof  Baranowski z Politechniki Warszawskiej,  tytuł pracy „Realizacja projektu SISP-2 (System Informacyjny Statystyki Publicznej-2) jako element składowy programu „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”, promotor Pani dr inż. Olga Sobolewska;

– w kategorii najlepsza praca doktorska – zwyciężył Pan Marcin Chomicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  tytuł pracy „Znaczenie i rozwój kompetencji polskich kierowników projektów informatycznych”, promotor Pan prof. dr hab. Michał Trocki, promotor pomocniczy Pan dr hab. Paweł Wyrozębski.

Dodatkowo Kapituła Konkursu wnosiła o wyróżnienie następujących prac:

– w kategorii prac licencjackich:

 • Pani Iwona Magdziak, tytuł pracy „Determinanty zastosowania Scrum jako zwinnej metodyki zarządzania projektami”, Uniwersytet Gdański, promotor dr Joanna Sadkowska;
 • Pan Kacper Ochocki, tytuł pracy „Budowanie zespołów projektowych w organizacjach studenckich i kołach naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor dr Anna Marciszewska;
 • Pani Daria Szajer, tytuł pracy „Świadomość polskich startupowców na temat metodyk zarządzania projektami”, Politechnika Rzeszowska, promotor prof. PRz dr hab. inż. Marian Woźniak;
 • Pani Klaudia Szlązak, tytuł pracy „Wspomaganie zarządzania ryzykiem projektów narzędziami ICT w przedsiębiorstwach projektowych”, Politechnika Warszawska, promotor dr hab. inż. Eryk Głodziński;
 • Pani Natalia Zdunek, tytuł pracy „Wspomaganie zarządzania portfelem projektów narzędziami ICT w przedsiębiorstwach projektowych”, Politechnika Warszawska, promotor dr hab. inż. Eryk Głodziński.

– w kategorii prac magisterskich:

 • Pani Borowska Paulina, tytuł pracy „Analiza ryzyka realizacji projektu lokalnej kolei drezynowej w gminie Alwernia”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska;
 • Pani Monika Maciejewska, tytuł pracy „Analiza potrzeb interesariuszy PMO na podstawie studium przypadku przedsiębiorstwa XYZ”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor dr hab. Paweł Wyrozębski;
 • Pani Dagmara Piasecka, tytuł pracy „Rola reputacji w sukcesie projektu ogólnopolskiego na przykładzie szlachetnej paczki”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, promotor dr Patrycja Klimas;
 • Pan Przemysław Plichta, tytuł pracy „Analiza wykonalności projektu deweloperskiego w Warszawie”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor dr hab. Paweł Wyrozębski;
 • Pan Waldemar Sobiecki, tytuł pracy „System e-learningowy wykorzystujący metodykę SCRUM w procesie zarządzania projektami informatycznymi”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, promotor dr Anna Kurzydłowska.

– w kategorii prac podyplomowych:

 • Pani Natalia Caban, tytuł pracy „Analiza informacji zwrotnej: kierownik projektu – pracownicy na przykładzie firmy usługowej”, Uniwersytet Wrocławski, promotor dr Jagoda Stompór-Świderska;
 • Pan Michał Frączyk, tytuł pracy „Wykorzystanie modelów BIM w zarządzaniu kosztami i ryzykiem w projektach budowlanych”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor dr Emil Bukłaha;
 • Pani Aleksandra Stasiak, tytuł pracy „Risk assessment in planning of monoclonal antibody platform scale up from project management perspective”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor dr Mateusz Juchniewicz;
 • Pan Artur Wojtaszek, tytuł pracy „Zarządzanie projektami w relacji inwestor-projektant-generalny wykonawca w obszarze mieszkaniowych inwestycji budowlanych”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, promotor dr hab. Michał Trocki.

– w kategorii prac doktorskich:

 • Pan Mateusz Trzeciak, tytuł pracy ” Modelowanie ryzyka w Agile Project Management – APM”, Politechnika Śląska, promotor prof. PŚ dr hab. inż. Seweryn Spałek, promotor pomocniczy dr Agnieszka Kowalska-Styczeń;
 • Pan Krzysztof Dziadek, tytuł pracy „Model rachunkowości w zarządzaniu projektami europejskimi”, Uniwersytet Szczeciński, promotor prof. zw. dr hab. Kazimiera Winiarska.

Wszystkim autorom prac oraz promotorom serdecznie gratulujemy.

 

Seminarium PM Edukacja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się w dniu 7 listopada br.,o godzinie 10:00 w budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 128.

Podczas Seminarium wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Project Master.

Osoby biorące udział w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://konferencja.ipma.pl/pm-edukacja/.

Recenzowana publikacja

Szanowni Państwo,

do 7 listopada można przesyłać referaty na Seminarium PM Edukacja 2018, podczas którego wręczone zostaną nagrody w tegorocznej edycji konkursu Project Master. Pozytywne zrecenzowane prace w j. polskim lub j. angielskim, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (część B listy czasopism punktowanych MNiSW, 11 pkt. wg wykazu z 9 grudnia 2016 roku, ISSN 1641-3466).

Koszt publikacji to 300 zł.

Szczegółowe wytyczne:
https://ipma.pl/wytyczne-do-publikacji-seminarium-pm-edukac…

Obraz może zawierać: tekst

Patronat honorowy Prezesa UKE

Z przyjemnością informujemy, że XIII edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master” została objęta honorowym patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie zachęcamy dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obronili pracę dyplomową lub doktorską z dziedziny zarządzania projektami, do przesyłania swoich zgłoszeń na konkurs.

logo UKE