Seminarium PM Edukacja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się w dniu 7 listopada br.,o godzinie 10:00 w budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy al. Niepodległości 128.

Podczas Seminarium wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Project Master.

Osoby biorące udział w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://konferencja.ipma.pl/pm-edukacja/.

Recenzowana publikacja

Szanowni Państwo,

do 7 listopada można przesyłać referaty na Seminarium PM Edukacja 2018, podczas którego wręczone zostaną nagrody w tegorocznej edycji konkursu Project Master. Pozytywne zrecenzowane prace w j. polskim lub j. angielskim, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (część B listy czasopism punktowanych MNiSW, 11 pkt. wg wykazu z 9 grudnia 2016 roku, ISSN 1641-3466).

Koszt publikacji to 300 zł.

Szczegółowe wytyczne:
https://ipma.pl/wytyczne-do-publikacji-seminarium-pm-edukac…

Obraz może zawierać: tekst

Patronat honorowy Prezesa UKE

Z przyjemnością informujemy, że XIII edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master” została objęta honorowym patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie zachęcamy dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obronili pracę dyplomową lub doktorską z dziedziny zarządzania projektami, do przesyłania swoich zgłoszeń na konkurs.

logo UKE

Nowa kategoria prac w kolejnej edycji konkursu!

Decyzją Kapituły Konkursu Project Master, w kolejnej edycji do konkursu dodana zostanie nowa kategoria – prace licencjackie. Tym samym w konkursie Project Master 2018 będzie można zgłaszać prace w czterech kategoriach: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe.

Wyniki konkursu Project Master 2017

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Project Master 2017 za przesłane zgłoszenia. Kapituła Konkursu po długich naradach zdecydowała, że zwycięzcami konkursu zostali:

– w kategorii najlepsza praca magisterska – zwyciężyła Pani Justyna Wojsz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tytuł pracy „Dobre praktyki w zarządzaniu projektami informatycznymi”, promotor Pan Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała;

– w kategorii najlepsza praca podyplomowa – zwyciężyła Pani Paula Jeżak-Gorczyca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  tytuł pracy „Koncepcja systemu zarządzania projektami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej”, promotor Pan dr hab. Paweł Wyrozębski;

– w kategorii najlepsza praca doktorska – zwyciężyła Pani Dorota Skowron z Politechniki Wrocławskiej,  tytuł pracy „Metoda harmonogramowania projektów badawczo-rozwojowych w sektorze nauki, oparta na koncepcji adaptacyjnego zarządzania projektami”, promotor Pani Prof. Dorota Kuchta.

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła następujące osoby:

– w kategorii prace podyplomowe – Panią Natalię Kubicę za pracę  „Planowanie przebiegu projektu deweloperskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości rezultatu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana dr Emila Bukłahy;

– w kategorii prace podyplomowe – Pana  Grzegorza Strzeleckiego za pracę  „Odnowa parku wagonów towarowych w firmie X – wybrane zagadnienia fazy definiowania i planowania struktury projektu” – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca napisana pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. Michała Trockiego;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Darię Brzezińską za pracę  „Zastosowanie metodyki Scrum w zakresie zarządzania projektem sklepu internetowego” – Uniwersytetu Gdańskiego, praca napisana pod kierunkiem Pani dr Anny Lenart;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Maję Jaracz za pracę  „Planowanie przebiegu projektu produkcyjno-usługowego zgodnie z metodą łańcucha krytycznego” – Politechnika Opolska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Katarzyny Marek-Kołodziej;

– w kategorii prace magisterskie – Panią Joannę Staciwę za pracę  „Proces planowania projektów badawczych” – Politechnika Wrocławska, praca napisana pod kierunkiem Pani dr inż. Agaty Klaus-Rosińskiej.

Nagrody dla najlepszy prac zostaną wręczone podczas Seminarium PM Edukacja, które odbędzie się 15 listopada br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Szanowni Państwo,
z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem Project Master i liczne zgłoszenia, wyniki konkursu poznamy 6 listopada br. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej www.projectmaster.ipma.pl.
Za zaistniałe opóźnienie serdecznie przepraszamy.

Patronat honorowy Prezesa UKE

Z przyjemnością informujemy, że XII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master” została objęta honorowym patronatem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

logo UKE